Sekwencje

Sekwencje wszystkich podstawowych rodzajów komórkowych RNA biorących udział w biosyntezie białka zakodowane są w DNA. Wszystkie rodzaje RNA powstają zatem w wyniku transkrypcji. Oczywiście ani tRNA, ani rybosomalny RNA nie kodują sekwencji białkowych. Jako matryca w procesie biosyntezy białka służy wyłącznie mRNA. Bakteria jest czymś w rodzaju garnka, do którego jednocześnie wrzucono produkty do gotowania całego obiadu. Skoro tylko wolny koniec transkrybowanego RNA odłączy się od matrycowej nici DNA, natychmiast przyłącza rybosomy i rozpoczyna biosyntezę białka. W procesie transkrypcji DNA powstaje zatem gotowy do translacji mRNA. Transkrypcja w komórkach eukariotycznych jest bardziej złożona. Przede wszystkim miejsce, transkrypcji, jądro, jest oddzielone błoną od miejsca translacji — cytoplazmy. Oba procesy są zatem wyraźnie rozgraniczone do dwóch osobnych przedziałów komórkowych. Wprawdzie eukariotyczna polimeraza RNA działa na tej samej zasadzie co polimeraza bakteryjna, z DNA nie schodzą jednak gotowe do translacji cząsteczki mRNA. Pierwotny transkrypt jądrowy to właściwie dopiero półprodukt, z którego następnie, w wyniku skomplikowanej obróbki w jądrze, powstaje mRNA gotowy do wyeksportowania do przedziału biosyntezy białka. Pierwotny transkrypt jądrowy to olbrzymie RNA, z którego tylko niewielki procent stanowi przyszłe mRNA. Rola pozostałej części nie jest do tej pory całkowicie wyjaśniona.