Idea podstawowa

W miarę upływu czasu i pojawiania się nowych faktów idea podstawowa obrasta zwykle w liczne szczegóły, subtelności i wyjątki. W przypadku replikacji będą to z kolei dodatkowe procesy, jak: enzymatyczne rozplatanie podwójnej spirali poprzedzające właściwą akcję polimerazy, inicjacja i terminacja replikacji, łączenie ze sobą odcinków po zsyntetyzowaniu, likwidowanie naprężeń powstałych na skutek rozplatania dwóch zawiniętych wokół siebie nici, itp. Proces replikacji DNA bynajmniej nie jest wyjaśniony do końca. Wciąż na przykład bardzo mało wiadomo o procesach inicjacji i terminacji syntezy DNA. Podczas replikacji nie dochodzi nigdy do kompletnego rozplecenia dwóch nici podwójnej spirali. Przeciwnie, w trakcie replikacji nie obserwuje się praktycznie dłuższych odcinków jednoniciowych. Stąd wniosek, że rozplecenia następują w krótkich fragmentach, bezpośrednio poprzedzających postępującą syntezę DNA. Prawidłowe rozmnażanie się całych komórek uzależnione jest od wielu współdziałających procesów wewnątrzkomórkowych. Praktycznie każdy większy defekt metaboliczny stwarza tu poważne niebezpieczeństwo. Komórka jest przecież systemem, który można określić jako całkowicie sprzężony. Istnieje jednak w komórce ciąg procesów związany w sposób bezpośredni z rozdziałem informacji genetycznej między potomstwo. Początkowym etapem tego ciągu jest replikacja, czyli powielanie się DNA. Powodzenie rozmnażania zależy w dalszej kolejności od symetrycznego rozdziału zreplikowanego DNA. Proces ten, złożony już na poziomie bakterii, przybiera postać skomplikowanego cyklu morfologicznego u organizmów mających jądra komórkowe.